DOÇENTLİK VE TEŞVİK AÇIKLAMASI

 

2020 Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 ülkeden olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulumuz tarafından  söz konusu kriterleri sağlamak adına 30 ülkeye çağrı yapılmıştır ve bugüne kadar 12 ülkeden başvurular alınmıştır.  Ayrıca Türkiye'den gelen bildiriler %51 yabancı katılımcı oranını koruyabilmek için başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Kongremiz Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.