2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 16 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Gerek kongre çağrımızın yapıldığı dönemde ve gerekse de kongre hazırlık sürecinde eski yönetmelik hükümleri yürürlükteydi ve o dönemdeki hükümlere göre bir kongrenin akademik teşvik kapsamında sayılabilmesi için 5 farklı ülkeden bilim insanın kongreye katılarak sözlü sunum yapması yeterli idi. Ancak yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongremize 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar iştirak etmesine rağmen toplam katılımcı sayımızın yarısından daha azı yabancı olduğun için (Bu şartın karşılanabilmesi için öncelikle ülkenin bilimsel anlamda cazibe merkezi haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu şartı geçtiğimiz yıl üniversitelerin düzenlediği kongreler de karşılayamamaktadır) tam metinlerinizin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında (2021 yılında teşvik yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik olacağı konusunda herhangi bir öngörümüz bulunmamaktadır) geçerli olmayacaktır.  Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik başvuruları dahil tüm akademik kategorilerde (öğretim üyeliği/görevliliğine atama, profesörlük kadrolarına atanma gibi) kullanabilirsiniz.

Söz konusu yeni yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kaldığı için sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve çalışmalarımız tamamlanmıştır. Şöyle ki iki alternatif çözüm üretilmiştir:

 

1- ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINI

Teşvikten yararlanmak isteyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Tam metinler ise kongreden bağımsız olarak çıkarılacak olan Editörlü Uluslararası Kitaplarda Uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.  Uluslararası Kitaplar İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından (doçentlik ve teşvik yönetmeliklerine göre tanınmış  7 yıllık uluslararası yayınevidir) elektronik olarak yayınlanacaktır. Bu bölümlerinizi 2021 yılı teşvik başvurularında uluslararası kitap bölümü kategorisinden teşvik için kullanabilirsiniz (2021 yılında yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde)

Teşvikten yararlanmak istemeyen katılımcılarımızın tam metinleri ISBN'li kongre kitabında  kongre takviminde belirttiğimiz  tarihinde yayınlanacaktır.  

2021 yılı için Teşvikten yararlanmak üzere uluslararası kitap bölümü yayınlatmak isteyenler için süreç

1- Bize mail göndererek yalnızca özetinizin kongre kitabında yayınlanmasını istediğinizi, tam metninizin editörlü uluslararası kitapta bölüm olarak yayınlanmasını istediğinizi belirtiniz (en geç 30 Ağustos 2020 tarihine kadar bu maili göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde tam metniniz kongre kitabında yayınlanacaktır).

2-  Alanlara göre tam metinler tasnif edilerek editörlü uluslararası kitap taslakları hazırlanacaktır. 

Editörlü Kitaplar

- Tarım Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Fen Bilimlerinde Güncel Tartışmalar

- Matematik ve Mühendislik Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar

​tps://www.ispecinstitute.org/boeluemlue-kitaplar (süre kısıtlaması bulunmaksızın)

Kongre özet ve tam metin kitapları: 30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacaktır (herhangi bir ücret söz konusu değildir)

​​

1- ULUSLARARASI DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN

Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri 7 yıllık uluslararası dergide Makale olarak yayınlanacaktır. Dergi web sitesi  https://www.euroasiajournal.org/

Dergi makale yayın ücreti kongre katılımcılarımız için 90 TL'dir​​

EJ

© 2014 by EUROASIAJOURNAL

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-flickr