Kongremiz aşağıdaki disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmalara açıktır

Matematik
Mühendislik
Fen Bilimleri
Çevre Bilimleri

Sağlık Bilimleri
Veteriner ve Ziraat Bilimi
Spor Bilimi