top of page

Kongremiz aşağıdaki disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmalara açıktır

Matematik
Mühendislik
Fen Bilimleri
Çevre Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Veteriner ve Ziraat Bilimi
Spor Bilimi

bottom of page