top of page

XI. ULUSLARARASI

AVRASYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

27-28 Mayıs 2023, Ankara

online ve yüz yüze

 

YÜZ YÜZE KATILIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle çok sayıda katılımcımızın yüz yüze sunumlarını online sunuma çevirmeleri sebebiyle yüz yüze oturumlar için yeterli katılımcı kalmadığı için yüz yüze oturumlar iptal edilmiştir. Kongremiz yalnızca ONLINE olarak yapılacaktır 

 

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kongrenin temel amacı, fen bilimleri, matematik, sağlık ve tıp  bilimleri, mühendislik, tarım ve veteriner alanlarında ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel araştırmaların potansiyelleri ve sürdürülebilirliklerinin  içselleştirilmesi için ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.  Kongre sonucunda elde edilen veriler yeni bilimsel araştırmalar için referans olacak ve özellikle çok uluslu katılımla farklı ülkelerden bilim insanları arasında geleceğe yönelik yeni işbirlikleri için fırsat yaratılmış olacaktır

Kongrenin ana bulguları ISBN'li Bildiriler Kitabı'nda yayınlanacaktır.

​​

KONGRE KAPSAMI

Kongremiz uygulamalı bilimlerin tüm temel disiplinlerinden özgün akademik çalışmalara açıktır. Mühendislik, Sağlık ve Tıp Bilimleri, Matematik, Fen Bilimleri, Ziraat ve Veteriner Bilimleri alanlarında yazılmış çalışmalarınızla kongremize başvurabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olarak bildirilerin yazım ve sunumlarının yapılabileceği oturumlar disiplin ve konu esaslı olarak oluşturulacaktır 

Kongremiz Uluslararası Niteliktedir. DOÇENTLİK  kriterlerini karşılamaktadır.

Başvurusu alınan ve hakem değerlendirmesi sonucu kabul edilen nitelikli çalışmaların bilim dünyasına kazandırılması ve yeni çalışmalara referans oluşturabilmesi adına Türkiye için herhangi bir kota uygulanmamaktadır. Bu sebeple kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır.

KONULAR

Sağlık Bilimleri

Matematik

Biyoloji

Fen Bilimleri

Ziraat

Veteriner

Mühendislik

Bilişim & Tekonoloji

​​​

ÖNEMLİ TARİHLER
​Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Mayıs 2023

​Ödeme ve kesin kayıt: 13-19 Mayıs 2023

​Kongre Programının İlan Tarihi: 22 Mayıs 2023

​Yüz yüze sunumlar: 27 Mayıs 2023

​Online sunumlar:  27-28 Mayıs 2023

​​​Bildiri  Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 1 Haziran 2023 (tam metin gönderim zorunluluğu yoktur)

​ISBN'li Kongre Kitabının Yayın Tarihi:  10 Haziran 2023 (bu tarih kesindir)

​​Önemli Not

Tam metninizi gönderirken benzerlik raporunu da göndermeniz (en fazla %25) hakem sürecinin daha hızlı yürümesini sağlayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına lütfen yukarıdaki hususlara dikkat ediniz

KATILIM ŞEKLİ

Online Katılım: Zoom programı üzerinden online katılarak sunumunuzu yapabilirsiniz. Zoom ID ve Şifresi kongre programı ile beraber yayınlanacaktır (online sunumlar 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır)

​KATILIM ÜCRETİ 

Tek bildiri ile online katılım 350 TL (kredi kartı ile 350 TL ödemek için TIKLAYINIZ )

 İki bildiri ile online katılım 550 TL (kredi kartı ile 550 TL ödemek için TIKLATINIZ )

Tek bildiri ile yüz yüze katılım 950 TL (kredi kartı ile 950 TL ödemek için TIKLAYINIZ )

İki bildiri ile yüz yüze katılım 1250 TL (kredi kartı ile 1250 TL ödemek için TIKLAYINIZ )

Önemli: lütfen kabul mektubu aldıktan sonra ödeme yapınız​​

Ücrete Dahil Olan Hizmetleri

- Tüm yazarların kongreye katılımı

- Tüm yazarlar için katılım belgesi (PDF)

- Bildirilerin ISBN'li kongre kitabında yayını

- Çay ve kahve ikramı (yüz yüze katılımcılar için)

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

En az 6 ülkeden katılım sağlanacaktır

Bildiriler hakem denetimine tabidir

Kongremiz uluslararası niteliktedir ve Doçentlik  kriterlerini karşılamaktadır

Akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır

Kongre Dilleri

Kongremizin dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Özetinizi sadece İngilizce yazarak gönderebilirsiniz. Türkçe özet gönderecekseniz İngilizce özet de eklenmesi zorunludur.  Tam metinlerinizi Türkçe ya da İngilizce dillerinden birisinde yazabilirsiniz. Bildiri sunumlarınızı da Türkçe ya da İngilizce yapabilirsiniz

BAŞVURU ŞEKLİ

- Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özetlerinizi en geç 15 Mayıs 2023 tarihine kadar info@euroasiacongress.org adresine göndermeniz gerekmektedir

- Özet değerlendirme süreci ortalama 2-3 gün sürmektedir. Özetinizin hakemlerimizce kabul edilmesi halinde tarafınıza kabul mektubu gönderilecektir. 

- Kabul mektubunuzu aldıktan sonra en geç 19 Mayıs 2023 tarihine kadar yukarıda yazılı olan hesap numarasına katılım ücretini ödeyerek dekontu kongre email adresine gönderiniz

- Kongremizde tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca özet metniniz de ISBN'li bildiri kitabında yayınlanabilir. Ancak tam metin yayınlatmak isterseniz tam metninizi 1 Haziran 2023 tarihine kadar info@euroasiacongress.org   adresine gönderiniz 

adresine gönderiniz. Tam metninizi gönderirken benzerlik raporunu da (en çok %25 olmalıdır) gönderiniz.

DİKKAT
Bildiri özetinize ORCID NO, cep telefonu numarası ve İngilizce özet eklemeniz zorunludur. Bildiri yayın aşamasında cep telefon numaranız ve email adresiniz bildiri kitabından çıkarılacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır

​​

ÖZET VE TAM METİN YAZIM KILAVUZU
- Times New Roman, 12 punto. (Makale başlığı, yazar isimleri, kurum isimleri, e-posta adresleri, özet ve tüm anahtar kelimeler 12 punto olmalıdır. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazı tipi boyutu yazar tarafından en uygun şekilde belirlenebilir)

- Satır aralığını 1.25 verin

- Paragrafın başında soldan girinti yapmayın.

- ANA başlıklar BÜYÜK harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

- Tam metinleriniz en az 5 sayfa olmalıdır.

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümleri ayrı başlıklar altında gösterilmelidir.

- Tam metin APA biçimi kullanılarak yazılmalıdır

Örnek özet ve tam metin için TIKLAYINIZ

DERGİDE MAKALE OLARAK ALTERNATİF YAYIN

Dileyen katılımcılarımız özetlerini ISBN'li bildiri kitabında yayınlatıp tam metinlerini 10 yıllık Uluslararası Avrasya Uygulamalı Bilimler Dergisinde makale olarak yayınlatabilirler. Kongre katılımcılarımız için dergi makale başvuru ücreti 200 TL'dir. Bunun için makalenizi kongre email adresine değil doğrudan dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Yüklemeniz sonrası tüm süreçler (ödeme, hakem, makale yayını vs) dergi tarafından yürütülecektir. Dergi hakem sürecini geçen makaleler yayınlanacaktır.

Dergi web sitesi: https://euroasiajournal.org/index.php/ejas 

Not: Tam metninizi dergiye göndermeden önce dergi yazım kurallarına göre yazmanız gerekmektedir

Kongre ile ilgili soru ve önerilerinizi  info@euroasiacongress.org   e-posta adresine gönderin

Whatsapp:   (yalnızca mesaj yazınız)

bottom of page