top of page

Değerli araştırmacı,

 

Avrasya Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergileri tarafından 2018 yılından beri düzenli olarak gerçekleşen binlerce farklı bildirinin sunulduğu Uluslararası Avrasya Kongreleri bu platform aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Avrasya bilimsel kongreleri geniş bir coğrafyayı kapsama alanına alarak bu bölgede çalışan araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle sosyal bilimler, eğitim bilimleri, sağlık, mühendislik, ziraat, bilişim ve teknoloji, sanat, spor vb. alan çalışmalarında geleneksel ve güncel meselelerin tartışıldığı, alana yön verecek yeni bakış açılarının irdelendiği bir platform olma amacı taşımaktadır. Kongre konuları listesinde de detaylandırıldığı üzere alan çalışmalarının hem kuramsal ve kavramsal çerçeveleri hem de temel meseleler bağlamında güncel boyutlarıyla birlikte kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir. Kongre ile kapsamlı sözel akademik tartışmaların ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel yayınların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

AVRASYA AKADEMİK PLATFORM (2).jpg
bottom of page